Pracovní síla

Pracovní síly využité při stavbě Velké čínské zdi

Stavba úchvatné Velké zdi by nebyla možná bez práce spousty generací čínských dělníků. Práci neusnadňovaly téměř žádné stroje a veškeré břímě tak spočívalo na lidských zdrojích. Milióny dělníků pracovaly v nepřístupném horském terénu a na příkrých svazích. Museli čelit mnoha nebezpečím a spousta jich při práci přišla o život.

Podle historických údajů se pracovní síly skládaly ze tří skupin: vojáků, běžného obyvatelstva a trestanců. Jako obrovský projekt začala být stavba Velké zdi pojímána od vlády dynastie Čchin (221 – 206 př. n. l.). Na základě rozkazu císaře Čchin Š‘-chuanga se na budování zdi musely podílet milióny lidí.

Hlavní skupinu dělníků tvořili vojáci – tak tomu bylo například během stavby úseku Severní Qi (v letech 550-557). Rovněž za vlády dynastie Čchin, poté, co se generálovi Meng Tchienovi podařilo porazit Huny, bylo na budování zdi posláno 300 tisíc vojáků. I přesto však práce trvaly ještě celých devět roků. Aby se vojákům vytvořil pocit určité životní zajištěnosti, zařídil jim císařský dvůr sňatky s ženami.

Na stavbu zdi byly povolány i milióny obyčejných lidí. Stavba úseku Severní Qi, táhnoucího se od Xiakou do Hengzhou, si vyžádala 1,8 miliónu dělníků. Na budování úseku Sui ve vnitřním Mongolsku (v letech 581 – 618) bylo zapotřebí více než milión mužů. Vedle již zmíněných 300 tisíc vojáků se na stavbě zdi za dynastie Čchin podílelo i 500 tisíc obyčejných lidí.

Pro zločince představovala práce na stavbě formu trestu. Ve dne měli za úkol hlídkovat na věži, během noci pak museli pracovat na stavbě zdi. Podle tehdy platných zákonů zde museli strávit čtyři roky těžkých prací.

Pro běžné lidi představovala stavba Velké zdi obrovské břemeno. V některých obdobích byli přinuceni k účasti na stavbě všichni práceschopní muži. Za vlády dynastie Wej-Ťin a jižních a severních dynastií (kolem let 265-589) se musely na projektu podílet dokonce i děti. Vzhledem k této skutečnosti se muži nemohli věnovat zemědělství, ženy měly strach rodit mužské potomky a vdovci se obávali ženit. Budování Velké zdi si rovněž vyžádalo nesčetné množství zranění a obětí na životech. Pro ženy, které přišly o syna či manžela, to znamenalo značné ztížení životních podmínek.

Dejte o nás vědět ostatním.

Copyright © 2024 Velká Čínská zeď | Opevnění zvané Dračí hřbet neboli Velká čínská zeď. Velká Čínská zeď je největší stavbou všech dob.
Created by:
MFÁčko.cz
Pro cestovatele: Navštivte tajemné Peru nebo některou z jiných zemí Jižní Ameriky. Pokud nevíte kam zamířit v létě, zkuste dovolenou v Rakousku, nebo dovolenou ve Španělsku. Za romantikou se vydejte do Saint-Tropez, popřípadě navštivte Benátky. Kdo má rád klid, rozhodně by měl navštívit ostrov Korfu.