Legendy a příběhy

Legendy o Velké čínské zdi

Velká čínská zeď je jedním z novodobých sedmi divů světa a zároveň symbolem čínského národa a jeho kultury. Táhne se v severní části země v neuvěřitelné délce 8,85 tisíc kilometrů. Začíná na západě v průsmyku Jiayuguan v provincii Gansu a končí na východě průsmykem Shanhaiguan v provincii Hebei.

Ke stavbě Velké zdi se váže celá řada krásných legend a příběhů, které od doby svého vzniku zlidověly a rozšířily se po celé zemi. Z velkého množství legend souvisejících se stavbou jmenujme například příběh o dívce Meng Ťiang-nu nebo legendu o Jiayuguanském průsmyku.

Příběh o Meng Ťiang-nu je vůbec nejznámější a nejrozšířenější legendou o Velké zdi. Příběh se odehrává za vlády dynastie Čchin (221 př. n. l. – 206 př. n. l.). Manžel Meng Ťiang-nu, který se jmenoval Fan Čchi-liang, byl chycen státními úředníky a poslán na stavbu Velké zdi. Meng Ťiang-nu o něm dlouhou dobu po jeho odchodu nic neslyšela, a proto se jej rozhodla hledat. Ve chvíli, kdy doputovala až k Velké zdi, však ke svému obrovskému žalu zjistila, že její manžel je již po smrti. Když tuto zlou zprávu uslyšela, vydrala ze sebe srdceryvný vzlyk a její nářek způsobil pád části Velké zdi. Tento příběh ukazuje na to, že Velká čínská zeď byla výsledkem práce nesčetného množství zcela obyčejných čínských lidí.

Další legenda se vztahuje k průsmyku Jiayuguan a vypráví o dělníkovi jménem I Kchaj-čan, který žil za dynastie Ming (1368-1644). Byl velmi zběhlý v aritmetice a podařilo se mu vypočítat, že na stavbu zdi v průsmyku Jiayuguan bude zapotřebí 99 999 cihel.

Dozorce stavby mu však nevěřil a prohlásil, že pokud se splete byť o jedinou cihlu, budou všichni dělníci potrestáni třemi lety těžkých prací. Po dokončení stavby skutečně zbyla za branou města Xiwong jedna nepoužitá cihla. Dozorce z toho měl velkou radost a byl připravený dělníky potrestat. I Kchaj-čan si však věděl rady a s rozvahou pronesl, že cihlu na dané místo postavila nadpřirozená bytost, aby jí celou stavbu podepřela a že jakýkoli nepatrný pohyb by měl za následek zřícení zdi. Cihla proto byla ponechána na místě a nikdy se jí nepohnulo – na věži v průsmyku Jiayuguan ji můžete nalézt dodnes.

Vedle výše uvedených příběhů vztahujících se ke stavbě Velké zdi vzniklo také množství příběhů vážících se k dnešním vyhledávaným turistickým cílům. Známá je například legenda o strážní věži. Příběh se má odehrávat za vlády dynastie Západní Čou (11. stol. př. n. l. – 711 př. n. l.). Král Jou měl za manželkou krásnou královnu Pao S‘. Přestože ji velmi miloval, měla jednu nepříjemnou vlastnost – nikdy se nesmála. Jeden státní úředník dal proto králi radu, jak královnu rozesmát. Navrhl, aby se ve strážní věži rozdělal signální oheň, a z toho vzniklý zmatek mezi poddanými měl královnu přimět ke smíchu. Poddaní se skutečně nechali napálit a královnu opravdu vzniklý chaos rozesmál. Později však došlo k tomu, že na království dynastie Západní Čou zaútočili nepřátelé. Král Jou proto nechal ve strážní věži zapálit signální oheň a očekával pomoc od svých poddaných. Protože však už byli jednou oklamáni, nevěnovali tomuto znamení žádnou pozornost. Král byl zabit a nepřátelé ukončili vládu dynastie Západní Čou.

Krásné příběhy a legendy vážící se k Velké zdi byly živnou půdou čínské kultury a historie – za vlády každé dynastie vznikla velká spousta příběhů s touto tematikou.

Dejte o nás vědět ostatním.

Copyright © 2024 Velká Čínská zeď | Opevnění zvané Dračí hřbet neboli Velká čínská zeď. Velká Čínská zeď je největší stavbou všech dob.
Created by:
MFÁčko.cz
Pro cestovatele: Navštivte tajemné Peru nebo některou z jiných zemí Jižní Ameriky. Pokud nevíte kam zamířit v létě, zkuste dovolenou v Rakousku, nebo dovolenou ve Španělsku. Za romantikou se vydejte do Saint-Tropez, popřípadě navštivte Benátky. Kdo má rád klid, rozhodně by měl navštívit ostrov Korfu.