Největší stavba všech dob. Velká čínská zeď.

Čchang-čcheng, doslova „Dlouhá zeď“. Dlouhá čínská zeď je starý systém opevnění táhnoucí se napříč severní Čínou v křivce, která je podobná dračímu tělu. Je největší stavbou, jakou kdy lidská ruka na této planetě zbudovala. Velká čínská zeď vznikala po dobu více než 1800 let a vede od Žlutého moře přibližně od Pekingu až k Nefritové bráně v Ťia-ju-kuanu.

Legendy a příběhy

Legendy o Velké čínské zdi

Velká čínská zeď je jedním z novodobých sedmi divů světa a zároveň symbolem čínského národa a jeho kultury. Táhne se v severní části země v neuvěřitelné délce 8,85 tisíc kilometrů. Začíná na západě v průsmyku Jiayuguan v provincii Gansu a končí na východě průsmykem Shanhaiguan v provincii Hebei.

Ke stavbě Velké zdi se váže celá řada krásných legend a příběhů, které od doby svého vzniku zlidověly a rozšířily se po celé zemi. Z velkého množství legend souvisejících se stavbou jmenujme například příběh o dívce Meng Ťiang-nu nebo legendu o Jiayuguanském průsmyku.

Příběh o Meng Ťiang-nu je vůbec nejznámější a nejrozšířenější legendou o Velké zdi. Příběh se odehrává za vlády dynastie Čchin (221 př. n. l. – 206 př. n. l.). Manžel Meng Ťiang-nu, který se jmenoval Fan Čchi-liang, byl chycen státními úředníky a poslán na stavbu Velké zdi. Meng Ťiang-nu o něm dlouhou dobu po jeho odchodu nic neslyšela, a proto se jej rozhodla hledat. Ve chvíli, kdy doputovala až k Velké zdi, však ke svému obrovskému žalu zjistila, že její manžel je již po smrti. Když tuto zlou zprávu uslyšela, vydrala ze sebe srdceryvný vzlyk a její nářek způsobil pád části Velké zdi. Tento příběh ukazuje na to, že Velká čínská zeď byla výsledkem práce nesčetného množství zcela obyčejných čínských lidí.

Další legenda se vztahuje k průsmyku Jiayuguan a vypráví o dělníkovi jménem I Kchaj-čan, který žil za dynastie Ming (1368-1644). Byl velmi zběhlý v aritmetice a podařilo se mu vypočítat, že na stavbu zdi v průsmyku Jiayuguan bude zapotřebí 99 999 cihel.

Dozorce stavby mu však nevěřil a prohlásil, že pokud se splete byť o jedinou cihlu, budou všichni dělníci potrestáni třemi lety těžkých prací. Po dokončení stavby skutečně zbyla za branou města Xiwong jedna nepoužitá cihla. Dozorce z toho měl velkou radost a byl připravený dělníky potrestat. I Kchaj-čan si však věděl rady a s rozvahou pronesl, že cihlu na dané místo postavila nadpřirozená bytost, aby jí celou stavbu podepřela a že jakýkoli nepatrný pohyb by měl za následek zřícení zdi. Cihla proto byla ponechána na místě a nikdy se jí nepohnulo – na věži v průsmyku Jiayuguan ji můžete nalézt dodnes.

Vedle výše uvedených příběhů vztahujících se ke stavbě Velké zdi vzniklo také množství příběhů vážících se k dnešním vyhledávaným turistickým cílům. Známá je například legenda o strážní věži. Příběh se má odehrávat za vlády dynastie Západní Čou (11. stol. př. n. l. – 711 př. n. l.). Král Jou měl za manželkou krásnou královnu Pao S’. Přestože ji velmi miloval, měla jednu nepříjemnou vlastnost – nikdy se nesmála. Jeden státní úředník dal proto králi radu, jak královnu rozesmát. Navrhl, aby se ve strážní věži rozdělal signální oheň, a z toho vzniklý zmatek mezi poddanými měl královnu přimět ke smíchu. Poddaní se skutečně nechali napálit a královnu opravdu vzniklý chaos rozesmál. Později však došlo k tomu, že na království dynastie Západní Čou zaútočili nepřátelé. Král Jou proto nechal ve strážní věži zapálit signální oheň a očekával pomoc od svých poddaných. Protože však už byli jednou oklamáni, nevěnovali tomuto znamení žádnou pozornost. Král byl zabit a nepřátelé ukončili vládu dynastie Západní Čou.

Krásné příběhy a legendy vážící se k Velké zdi byly živnou půdou čínské kultury a historie – za vlády každé dynastie vznikla velká spousta příběhů s touto tematikou.

Dejte o nás vědět ostatním.

Copyright © 2018 Velká Čínská zeď | Opevnění zvané Dračí hřbet neboli Velká čínská zeď. Velká Čínská zeď je největší stavbou všech dob.
Created by:
MFÁčko.cz
Pro cestovatele: Navštivte tajemné Peru nebo některou z jiných zemí Jižní Ameriky. Pokud nevíte kam zamířit v létě, zkuste dovolenou v Rakousku, nebo dovolenou ve Španělsku. Za romantikou se vydejte do Saint-Tropez, popřípadě navštivte Benátky. Kdo má rád klid, rozhodně by měl navštívit ostrov Korfu. Pokud rádi cestujete, vydejte se do Španělského města Barcelona. Kdo preferuje rušná města určitě by neměl vynechat New York nebo navštívit jiná největší města světa.